Sukces w postępowaniu dotyczącym linii energetycznej posadowionej na nieruchomości Klienta

Sukces w postępowaniu dotyczącym linii energetycznej posadowionej na nieruchomości Klienta

Brak komentarzy

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie mecenas Jolanty Wawrzyniak odniesionym w postępowaniu dotyczącym linii energetycznej posadowionej na nieruchomości Klienta. Mecenas Jolanta Wawrzyniak uzyskała dla Klienta Kancelarii korzystne rozstrzygnięcie wstępne w zakresie ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb znajdujących się na nieruchomości linii energetycznych. W toku postępowania Sąd wydał tzw. postanowienie wstępne, w którym uznał roszczenie Klienta o ustanowienie służebności przesyłu za usprawiedliwione co do zasady. Sąd w  w toku postępowania podzielił w całości reprezentowaną przez Kancelarię argumentację w tym w szczególności to, iż wyrażona przez poprzednika prawnego zgoda na posadowienie linii energetycznej nie wiąże Klienta, jak również, że przedsiębiorstwo przesyłowe nie wykazało by osoby zawierające porozumienie ze strony przedsiębiorstwa były do tego umocowane. Tym samym Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii o braku tytułu prawnego przedsiębiorstwa przesyłowego do korzystania z nieruchomości Klienta dla potrzeb znajdującej się na nieruchomości infrastruktury. Po uprawomocnieniu się postanowienia wstępnego Kancelaria będzie nadal reprezentować Klienta przed Sądem celem uzyskania dla Klienta należnego jemu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

 

0