Kategoria: Bez kategorii

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie mecenas Jolanty Wawrzyniak odniesionym w postępowaniu dotyczącym linii energetycznej posadowionej na nieruchomości Klienta. Mecenas Jolanta Wawrzyniak uzyskała dla Klienta Kancelarii korzystne rozstrzygnięcie wstępne w zakresie ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb znajdujących się na nieruchomości linii energetycznych. W toku postępowania Sąd wydał tzw. postanowienie wstępne, w którym uznał roszczenie Klienta o ustanowienie służebności przesyłu za usprawiedliwione co do zasady. Sąd w  w toku postępowania podzielił w całości reprezentowaną przez Kancelarię argumentację w tym w szczególności to, iż wyrażona przez poprzednika prawnego zgoda na posadowienie linii energetycznej nie wiąże Klienta, jak również, że przedsiębiorstwo przesyłowe nie wykazało by osoby zawierające porozumienie ze strony przedsiębiorstwa były do tego umocowane. Tym samym Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii o braku tytułu prawnego przedsiębiorstwa przesyłowego do korzystania z nieruchomości Klienta dla potrzeb znajdującej się na nieruchomości infrastruktury. Po uprawomocnieniu się postanowienia wstępnego Kancelaria będzie nadal reprezentować Klienta przed Sądem celem uzyskania dla Klienta należnego jemu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

 

0

Miło nam poinformować, iż mecenas Jolanta Wawrzyniak z sukcesem reprezentowała kolejnego Klienta w sprawie przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu o ustanowienie służebności przesyłu uzyskując korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie przed Sądami dwóch instancji. Sprawa dotyczyła sieci energetycznej znajdującej się na nieruchomości Klienta. Sądy obu instancji w całości podzieliły argumentację reprezentowaną przez Kancelarię Radcy Prawnego w toku postępowania o braku tytułu prawnego przedsiębiorstwa przesyłowego do nieruchomości Klienta, niezasadności podniesionego przez przedsiębiorstwo przesyłowe zarzutu zasiedzenia służebności przesyłu, braku upływu wymaganego przepisami prawa terminu zasiedzenia, jak i również tego, iż wybudowanie na cudzej nieruchomości urządzenia przesyłowego przez korzystającego z nich przedsiębiorstwo przesyłowe po uzyskaniu decyzji wydawanych w prawie budowlanym nie rozstrzyga o możliwości zakwalifikowania posiadania przez to przedsiębiorstw nieruchomości, na której te urządzenia zostały posadowione jako wykonywanego w dobrej wierze. W wyniku powyższego kolejny Klient Kancelarii uzyskał należne wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących na jego nieruchomościach urządzeń przesyłowych.

0