Sukces w postępowanie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Sukces w postępowanie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Brak komentarzy

Miło nam poinformować, iż mecenas Jolanta Wawrzyniak z sukcesem reprezentowała kolejnego Klienta w sprawie przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu o ustanowienie służebności przesyłu uzyskując korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie przed Sądami dwóch instancji. Sprawa dotyczyła sieci energetycznej znajdującej się na nieruchomości Klienta. Sądy obu instancji w całości podzieliły argumentację reprezentowaną przez Kancelarię Radcy Prawnego w toku postępowania o braku tytułu prawnego przedsiębiorstwa przesyłowego do nieruchomości Klienta, niezasadności podniesionego przez przedsiębiorstwo przesyłowe zarzutu zasiedzenia służebności przesyłu, braku upływu wymaganego przepisami prawa terminu zasiedzenia, jak i również tego, iż wybudowanie na cudzej nieruchomości urządzenia przesyłowego przez korzystającego z nich przedsiębiorstwo przesyłowe po uzyskaniu decyzji wydawanych w prawie budowlanym nie rozstrzyga o możliwości zakwalifikowania posiadania przez to przedsiębiorstw nieruchomości, na której te urządzenia zostały posadowione jako wykonywanego w dobrej wierze. W wyniku powyższego kolejny Klient Kancelarii uzyskał należne wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących na jego nieruchomościach urządzeń przesyłowych.

Służebność przesyłu to jedna z form służebności gruntowej, która dotyczy prawa przesyłu określonych dóbr przez nieruchomość należącą do innego właściciela. W kontekście energetyki, służebność przesyłu odnosi się zwykle do prawa przesyłania energii elektrycznej lub innego nośnika energii przez nieruchomość, która nie jest własnością operatora sieci przesyłowej.

Osoba lub przedsiębiorstwo, które posiada sieć przesyłową, może wystąpić o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach innych właścicieli w celu prowadzenia kabli, linii przesyłowych, masztów itp. Służebność przesyłu umożliwia operatorowi sieci przesyłowej korzystanie z części nieruchomości, na której znajdują się urządzenia służące do przesyłu energii.

Odszkodowanie z kolei odnosi się do rekompensaty finansowej, jaką właściciel nieruchomości otrzymuje od operatora sieci przesyłowej za ustanowienie służebności przesyłu na swojej nieruchomości. Właściciel nieruchomości otrzymuje wynagrodzenie za oddanie części swojej nieruchomości pod działalność przesyłową, która może wpływać na korzystanie z niej i jej wartość.

Ostateczne odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu jest ustalane na podstawie negocjacji między właścicielem nieruchomości a operatorem sieci przesyłowej lub może być określone przez decyzję sądu. Kwota odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar nieruchomości, lokalizacja, rodzaj służebności przesyłu i ewentualne zakłócenia czy ograniczenia wynikające z korzystania z nieruchomości.

W ten sposób, służebność przesyłu odszkodowanie odnosi się do finansowej rekompensaty, jaką właściciel nieruchomości otrzymuje od operatora sieci przesyłowej za umożliwienie korzystania z jego nieruchomości w celu przesyłania energii lub innych nośników energii.

0