Windykacja długów Gdańsk – jak wygląda proces windykacji?

Windykacja długów Gdańsk – jak wygląda proces windykacji?

Brak komentarzy

Windykacja należności to skomplikowany proces, którego umiejętne przeprowadzenie skutkuje odzyskaniem środków, do których spłaty zobowiązał się dłużnik. Termin ten nawiązuje do obecnej w Cesarstwie Rzymskim instytucji pilnującej zwracania rzeczy będących w posiadaniu nieuprawnionej do tego osoby. Obecnie windykacja stanowi jedną z usług oferowanych przez kancelarie prawne, a postępowanie to przebiega zgodnie z określonymi przepisami i jest w pełni legalne. To ważne narzędzie dla firm i instytucji w Gdańsku, które borykają się z problemem nieterminowych płatności, ponieważ pozwala im skutecznie odzyskiwać swoje pieniądze, jednocześnie dbając o dobre relacje z klientami. W tym artykule przyjrzymy się, jak działają firmy windykacyjne w Gdańsku oraz jakie są zasady i procedury odzyskiwania długów.

Na jakie etapy dzieli się windykacja?

Postępowanie windykacyjne rozpoczyna się od polubownej próby rozwiązania sprawy. Polega ona na upomnieniu dłużnika i przypomnieniu mu o spłacie należności za pomocą rozmowy telefonicznej, maila, SMS-a lub osobistego spotkania. Na tym etapie postępowania wciąż możliwe jest dopracowanie warunków, zgodnie z którymi przebiegać ma proces zwracania gotówki. Wówczas strony mogą próbować wystąpić o umorzenie odsetek czy rozłożenie płatności na raty. Skutecznym sposobem na przyspieszenie działania dłużnika i zmotywowania go do rozpoczęcia procesu zwracania należności jest umieszczenie jego nazwiska w Krajowym Rejestrze Dłużników.

W sytuacji, kiedy wszelkie próby polubownego rozwiązania sprawy kończą się niepowodzeniem, przejść należy do działań o zaostrzonym, bardziej formalnym charakterze. Pomoc w sporządzeniu oraz złożeniu odpowiedniego pozwu sądowego oferują kancelarie prawnicze zajmujące się windykacją długów. Doświadczeni specjaliści, oprócz stałego doradztwa w postępowaniu cywilnym, oferują również osobistą reprezentację w tej sprawie i pośrednictwo w kontakcie między stronami. W ramach dochodzenia sądowego wierzyciel wystąpić musi o nadanie klauzuli wykonalności, na podstawie której przejść może do postępowania egzekucyjnego. Polega ono na skierowaniu przez wierzyciela stosownego wniosku egzekucyjnego do komornika, w którym zostanie wskazana własności dłużnika, z której wierzyciel żąda zwrotu swojej należności. Cała sprawa prowadzona jest wówczas za pośrednictwem komornika.

 

 

0