Sprawa o alimenty na dzieci – krok po kroku

Sprawa o alimenty na dzieci – krok po kroku

Brak komentarzy

Rodzic ma obowiązek utrzymywania dziecka, a w przypadku zaniedbań na tym polu można wystąpić o alimenty. Z reguły obowiązek alimentacyjny trwa do momentu, w którym dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie, choć należy pamiętać, że sąd może orzec inaczej.

Krok pierwszy – pozew o alimenty 

Aby rozpocząć postępowanie, należy złożyć pozew do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanej osoby lub dziecka. W przypadku gdy dziecko jest małoletnie, w jego imieniu pozew składa opiekun jako ustawowy przedstawiciel. Dziecko pełnoletnie występuje samodzielnie.

W pozwie o alimenty, poza obligatoryjnymi dla pozwu elementami, powinny znaleźć się również informacje o żądanej kwocie oraz wskazanie dnia, do którego pieniądze mają być wpłacane. Ważne, aby wpisana kwota była sumą świadczeń za cały rok, a nie kwotą cząstkową za jeden miesiąc.

Istotnym elementem pozwu jest jego uzasadnienie, w którym powinien znaleźć się opis sytuacji ekonomicznej pozwanego oraz osoby, która o alimenty występuje. Niezbędne jest wyszczególnienie kosztów wynikających z opieki nad dzieckiem oraz poparcie ich dowodami w postaci rachunków, dokumentów, zaświadczenia o zarobkach, zeznań świadków.

Krok drugi – sprawa o alimenty 

Skutkiem złożenia pozwu jest rozpoczęcie sprawy o alimenty. Od momentu złożenia pozwu do pierwszej rozprawy zazwyczaj mijają 2-3 miesiące. Często postępowanie alimentacyjne kończy się na jednej rozprawie, podczas której ustalana jest kwota świadczenia w oparciu o sytuację majątkową rodziców oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka związane z jego edukacją i wychowaniem. Może się jednak zdarzyć, że postępowanie będzie trwać dłużej. Dzieje się tak w przypadku sporu pomiędzy stronami lub kiedy sąd ma wątpliwości co do zasadności pozwu.

Na rozprawie konieczne będzie odpowiadanie na pytania sądu dotyczące głównie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, możliwości finansowych rodziców oraz ich osobistego wkładu w wychowanie dziecka i opiekę nad nim. W przypadku, gdy dojdzie do zakwestionowania kwoty lub zasadności świadczenia, pytania mogą być bardziej wnikliwe.

5