Wszystko, co należy wiedzieć na temat podziału majątku po rozwodzie

Wszystko, co należy wiedzieć na temat podziału majątku po rozwodzie

Brak komentarzy

Rozwód to formalne rozwiązanie małżeństwa przez sąd. Dzieli się on na dwa podstawowe rodzaje: z orzekaniem o winie oraz za porozumieniem stron – czyli bez orzekania o winie, a decyzja o zakończeniu związku poprzedzona jest zazwyczaj etapem separacji prawnej bądź faktycznej. Już sam przebieg procedury rozwodowej wywołuje w partnerach ogromne emocje i olbrzymi stres, jednak uzyskanie wyroku sądu to nie koniec zmartwień, bowiem poczynić należy także ustalenia w sprawie podziału wspólnego majątku rozwiedzionych małżonków.

Podział majątku po rozwodzie – o czym musisz pamiętać?

Najszybszym i najtańszym sposobem na rozwiązanie sprawy o podział majątku jest postępowanie ugodowe. Aby tego typu alternatywa okazała się skuteczna, należy skupić się przede wszystkim na profesjonalnej negocjacji z byłym partnerem. W tym celu warto wysłać do niego wezwanie do podziału majątku wspólnego, które uświadomi mu powagę i pilność sytuacji oraz w którym zostanie również przedstawiona propozycja podziału majątku, w tym również i jego sposób.

Dobrym wyjściem okazać się może zlecenie poprowadzenia postępowania ugodowego Kancelarii, która nada wezwaniu oficjalnego charakteru i w sposób profesjonalny przygotuje projekt rozwiązania problemu, co w konsekwencji może przyczynić się do szybkiego zakończenia zaistniałego pomiędzy stronami sporu i podziału majątku zgodnie z wolą stron. Jak twierdzi ekspert radca prawny i mediator Jolanty Wawrzyniak „taki sposób podziału majątku jest bardzo często najlepszym i najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla rozwiedzionych małżonków, tym bardziej, iż sądy w tychże sprawach na etapie sądowym namawiają strony do ugody i kierują sprawy do mediacji. Warto zatem na już na etapie przedsądowym skorzystać z pomocy profesjonalistów, będących również mediatorami, którzy spoglądając na sprawę obiektywnie i bezstronnie pomogą stroną osiągnąć konsensu. Jeśli bowiem próba polubownego rozwiązania sprawy o podział majątku zakończy się niepowodzeniem, konieczne będzie wytoczenie postępowania sądowego. Po rozpoczęciu takiej sprawy przeciwnik traci co do zasady wszelkie uzyskane wcześniej od partnera propozycje ugodowe, przez co w sądzie okazać się może, że żądania dotychczasowe wzrosły lub w całości są odmienne od tych, które były wyrażane na etapie ugodowym. Należy także pamiętać, że postępowanie o majątek na drodze sądowej przybiera zazwyczaj formę zaciętej walki o każdy jego element, a sprawa ta potrafi ciągnąć się przez długi czas, generując przy tym wysokie koszty związane z korzystaniem ze wsparcia adwokatów oraz koniecznością sporządzania opinii przez biegłych sądowych, którzy oszacują wartość majątku stron.

1