Kategoria: Bez kategorii

Rozwód jest jednym z najbardziej trudnych i emocjonalnie obciążających wydarzeń w życiu. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnika, który pomoże zrozumieć prawa i obowiązki związane z procesem rozwodowym oraz osiągnąć korzystne rozstrzygnięcie dla obu stron.

Jeśli mieszkasz w Gdańsku lub okolicach i potrzebujesz wsparcia prawnika w sprawie rozwodowej, to warto poszukać dobrego adwokata z odpowiednim doświadczeniem. Wybór odpowiedniego specjalisty może znacznie wpłynąć na przebieg całego procesu oraz jego wynik.

Dobry adwokat z Gdańska specjalizujący się w sprawach rozwodowych powinien cechować się kilkoma ważnymi cechami:

  1. Doświadczenie: Ważne jest, aby prawnik posiadał doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Doświadczenie to klucz do zrozumienia różnych przypadków i uniknięcia potencjalnych pułapek prawnych.
  2. Empatia: Emocje towarzyszące rozwodowi są bardzo silne, dlatego adwokat powinien okazać zrozumienie, wsparcie i empatię dla swojego klienta. Taka postawa pozwala na zbudowanie zaufania i efektywną współpracę.
  3. Komunikatywność: Dobry adwokat powinien być doskonałym komunikatorem, zarówno w wymiarze prawno-technicznym, jak i w kontakcie z klientem. Wytłumaczenie trudnych zagadnień w zrozumiały sposób ułatwi klientowi podjęcie odpowiednich decyzji.
  4. Indywidualne podejście: Każda sprawa rozwodowa jest inna, dlatego adwokat powinien podejść do niej indywidualnie, uwzględniając unikalne okoliczności i potrzeby klienta.
  5. Skuteczność: Ostatecznym celem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku dla klienta. Dobry adwokat powinien dążyć do osiągnięcia jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia, zarówno jeśli chodzi o podział majątku, jak i opiekę nad dziećmi.

Nasza kancelaria może pomóc Ci w różnych aspektach związanych z rozwodem, w tym w ustalaniu alimentów, podziale majątku oraz sprawach związanych z opieką nad dziećmi. Zawsze dążymy do osiągnięcia jak najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia dla naszych klientów.

Jeśli szukasz dobrego adwokata w Gdańsku, który pomoże Ci skutecznie przejść przez proces rozwodowy, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią. Gwarantujemy profesjonalne podejście, dyskrecję oraz pełne wsparcie na każdym etapie postępowania. Twój spokój i zadowolenie są dla nas najważniejsze. Dowiedz się więcej tutaj

0

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie mecenas Jolanty Wawrzyniak odniesionym w postępowaniu dotyczącym linii energetycznej posadowionej na nieruchomości Klienta. Mecenas Jolanta Wawrzyniak uzyskała dla Klienta Kancelarii korzystne rozstrzygnięcie wstępne w zakresie ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb znajdujących się na nieruchomości linii energetycznych. W toku postępowania Sąd wydał tzw. postanowienie wstępne, w którym uznał roszczenie Klienta o ustanowienie służebności przesyłu za usprawiedliwione co do zasady. Sąd w  w toku postępowania podzielił w całości reprezentowaną przez Kancelarię argumentację w tym w szczególności to, iż wyrażona przez poprzednika prawnego zgoda na posadowienie linii energetycznej nie wiąże Klienta, jak również, że przedsiębiorstwo przesyłowe nie wykazało by osoby zawierające porozumienie ze strony przedsiębiorstwa były do tego umocowane. Tym samym Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii o braku tytułu prawnego przedsiębiorstwa przesyłowego do korzystania z nieruchomości Klienta dla potrzeb znajdującej się na nieruchomości infrastruktury. Po uprawomocnieniu się postanowienia wstępnego Kancelaria będzie nadal reprezentować Klienta przed Sądem celem uzyskania dla Klienta należnego jemu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

 

0

Miło nam poinformować, iż mecenas Jolanta Wawrzyniak z sukcesem reprezentowała kolejnego Klienta w sprawie przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu o ustanowienie służebności przesyłu uzyskując korzystne dla Klienta rozstrzygnięcie przed Sądami dwóch instancji. Sprawa dotyczyła sieci energetycznej znajdującej się na nieruchomości Klienta. Sądy obu instancji w całości podzieliły argumentację reprezentowaną przez Kancelarię Radcy Prawnego w toku postępowania o braku tytułu prawnego przedsiębiorstwa przesyłowego do nieruchomości Klienta, niezasadności podniesionego przez przedsiębiorstwo przesyłowe zarzutu zasiedzenia służebności przesyłu, braku upływu wymaganego przepisami prawa terminu zasiedzenia, jak i również tego, iż wybudowanie na cudzej nieruchomości urządzenia przesyłowego przez korzystającego z nich przedsiębiorstwo przesyłowe po uzyskaniu decyzji wydawanych w prawie budowlanym nie rozstrzyga o możliwości zakwalifikowania posiadania przez to przedsiębiorstw nieruchomości, na której te urządzenia zostały posadowione jako wykonywanego w dobrej wierze. W wyniku powyższego kolejny Klient Kancelarii uzyskał należne wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących na jego nieruchomościach urządzeń przesyłowych.

Służebność przesyłu to jedna z form służebności gruntowej, która dotyczy prawa przesyłu określonych dóbr przez nieruchomość należącą do innego właściciela. W kontekście energetyki, służebność przesyłu odnosi się zwykle do prawa przesyłania energii elektrycznej lub innego nośnika energii przez nieruchomość, która nie jest własnością operatora sieci przesyłowej.

Osoba lub przedsiębiorstwo, które posiada sieć przesyłową, może wystąpić o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach innych właścicieli w celu prowadzenia kabli, linii przesyłowych, masztów itp. Służebność przesyłu umożliwia operatorowi sieci przesyłowej korzystanie z części nieruchomości, na której znajdują się urządzenia służące do przesyłu energii.

Odszkodowanie z kolei odnosi się do rekompensaty finansowej, jaką właściciel nieruchomości otrzymuje od operatora sieci przesyłowej za ustanowienie służebności przesyłu na swojej nieruchomości. Właściciel nieruchomości otrzymuje wynagrodzenie za oddanie części swojej nieruchomości pod działalność przesyłową, która może wpływać na korzystanie z niej i jej wartość.

Ostateczne odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu jest ustalane na podstawie negocjacji między właścicielem nieruchomości a operatorem sieci przesyłowej lub może być określone przez decyzję sądu. Kwota odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar nieruchomości, lokalizacja, rodzaj służebności przesyłu i ewentualne zakłócenia czy ograniczenia wynikające z korzystania z nieruchomości.

W ten sposób, służebność przesyłu odszkodowanie odnosi się do finansowej rekompensaty, jaką właściciel nieruchomości otrzymuje od operatora sieci przesyłowej za umożliwienie korzystania z jego nieruchomości w celu przesyłania energii lub innych nośników energii.

0